header

Euroclub

Omschrijving

De €uroclub bestaat al weer een aantal jaren (opgericht 11 maart 2002) en is een op zichzelf staande onafhankelijke vereniging. Deze heeft als doel het bijeenbrengen van gelden om daarmee de financiële lasten van handbalvereniging CVO te helpen verlichten. Hierbij zijn echter de jaarlijks terugkerende uitgaven binnen de exploitatie van de handbalvereniging uitgesloten. De €uroclub zet zich in voor de extra dingen binnen de vereniging. Het bestuur van de €uroclub waakt over de bestedingen van de €uroclub en beslist mede namens de leden waarmee ze handbalvereniging CVO financieel willen ondersteunen.

Voor € 50,- per jaar word je lid van de €uroclub; zie elders op deze site waar het aanmeldformulier €uroclub is te downloaden. Elk lid zorgt ervoor dat we onze fijne en gezellige vereniging zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen, dus hoe meer €uroclub-leden hoe meer wij handbalvereniging CVO kunnen steunen.

Het bestuur van de €uroclub bestaat uit:

Voorzitter: Klaas Witteveen
Secretaris: Rafaella Splinter
Penningmeester: Astrid van Mourik
Lid: Gerard Mentink
Lid: Bert Mossink

Heb je een idee waaraan de €uroclub misschien een bijdrage zou kunnen leveren, dien dit dan in middels het aanvraagformulier vergoeding €uroclub te downloaden op deze site.